Een boodschap van God

Toen onze dochter Erina in 1985 in het Diakonessenhuis in Utrecht op tweejarige leeftijd een scheelziensoperatie moest ondergaan, vond ik dat natuurlijk heel erg en ik was er ook wel zenuwachtig over. 

Ik mocht met haar tot aan de operatiekamer meelopen, maar daarna moest ik weggaan. Toen ze door de klapdeuren ging, riep ze nog 'mama!' en dat sneend me natuurlijk door mijn ziel. Ik liep vervolgens verdrietig en ngerust naar de koffieruimte om koffie te drinken. Toen ik ging zitten en wat om mij heen keek, zag ik ineens een tekst hoog op de muur tegenover mij staan. De tekst luidde: 'Laten Uwen ogen ten alleen tijde geopend zijn over dit huis.'

Het leek net alsof God dit vanuit de hemel tegen mij zei. Op dat moment kwam er rust over mij en kon ik onze dochter overgeven aan de goede zorgen van Gd. Zij werd op dat moment aan haar ogen geoopereerd, Maar God hield haar in het oog en zorgde voor haar. Daar was ik van overtuigd.

Alle rechten voorbehouden