De dood van Jacobus

Een wonderbaarlijke onthoofding

Jacobus wordt zo populair in Jeruzalem dat hij het met de marteldood moet bekopen. Hij is de eerste apostel die moet sterven voor zijn geloof. Maar zelfs de dood van Jacobus gaat gepaard met wonderen.

Jacobus met op de achtergrond zijn onthoofding, Herodes en Abiathar

Christus en 12 apostelen met martelaarschap, 2e staat (serie): Jacobus de Meerdere, Maerten de Vos, 1575-1649, collectie Museum Catharijneconvent

Alle rechten voorbehouden

De gevangennamen
Het succes dat Jacobus heeft met zijn prediking in Jeruzalem zet kwaad bloed bij de joden. Zij kopen twee Romeinse officieren om en laten Jacobus gevangen nemen. Terwijl ze hem wegvoeren, begint hij een discussie met de Farizeeërs. Door uit de bijbel te citeren weet hij het volk te overtuigen van de waarheid van het evangelie. Het volk geeft toe te hebben gezondigd en laat Jacobus weer vrij. De hogepriester Abiathar is zo boos over Jacobus’ vrijlating dat hij een opstand uitlokt waarvan hij de schuld aan Jacobus geeft. Hij geeft het bevel om Jacobus te laten oppakken en laat de schriftgeleerde Josias de apostel met een strop om zijn nek naar koning Herodes Agrippa leiden. Bij Herodes klaagt de hogepriester Jacobus aan. Wanneer Herodes met Jacobus een theologische discussie wil voeren, krijgt hij van de apostel onomwonden te horen dat als hij niet wil geloven zelf zal ondervinden hoe zondaars worden gestraft. Herodes is beledigd en woedend veroordeelt hij Jacobus tot de dood door middel van het zwaard.

De terechtstelling
Josias moet Jacobus voor de tweede maal met de strop om zijn nek naar de plaats van terechtstelling brengen. Onderweg ontmoet de grimmige stoet een verlamde man bij een van de stadspoorten van Jeruzalem. De man smeekt met luide stem om genezing en Jacobus verlost hem van zijn kwaal. Josias is hiervan zo onder de indruk dat hij voor Jacobus neerknielt en vraagt of hij ook christen mag worden. De boze Abiathar laat Josias met vuistslagen bewerken en vraagt aan Herodes of hij ook hem mag terechtstellen. Jacobus haalt de beul over om hem eerst een kruik water te brengen waarmee hij Josias kan dopen. Vervolgens worden ze na elkaar onthoofd.

Wonderen
Meteen na het voltrekken van het vonnis gebeurt er een wonder. Het hoofd van Jacobus valt niet op de grond, maar in zijn armen die hij uitstrekt naar de hemel. De mannen die in opdracht van Herodes het hoofd moeten weghalen, slagen hier niet in omdat hun handen verstijven boven Jacobus’ lichaam. Als de avond valt, komen leerlingen van Jacobus zijn lichaam ophalen. Net als na dood van Christus volgen er op de onthoofding van Jacobus onheilspellende natuurverschijnselen: een aardbeving, een regenhoos, een stormvloed op zee, donder en duisternis. De aarde splijt open en vele verdoemden vinden hun ondergang. Ook de hemel opent zich en een hemels engelenkoor begeleidt de hemelvaart van Jacobus en Josias.

Alle rechten voorbehouden

Media