Jos Solberg

Pelgrimeren is: kwetsbaar durven te zijn, vreemdeling durven te zijn in deze wereld. Op weg gaan naar het einde der aarde (Finistera) Dat vraagt om moed, durf en vertrouwen. Maar vertrouwen waarin precies? Wie zou niet onzeker zijn, gezien het ongewisse van zo'n onderneming? Het is oude wijsheid die vanouds bemoedigend zegt: 'begin maar te gaan, dan volgt de weg vanzelf.'