Bedekte hoofden

Hoeden passen in Putten

Brand Overeem, 1996

Alle rechten voorbehouden

Van jongs af aan twee keer per zondag naar de kerk met een bedekt hoofd! Dit volgehouden tot voor zes jaar geleden. Heel erg vreemd en wennen, een ‘kaal’ gevoel. Nu gewend en probleemloos. Wel elke zondag tweemaal naar de kerk. Een goede gewoonte?! Geen wet van Meden en Perzen. Een van mijn dochters is nu predikante binnen de PKN!
Geweldig inspirerende tentoonstelling.

Bron: bijdrage aan de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht (2012)

Alle rechten voorbehouden