Zwak voor Majoor Bosshardt

De auteur heeft een zwak voor majoor Bosshardt; de vroegere buurvrouw van haar moeder was ook actief bij het Leger des Heils.

Majoor Bosshardt

Hoewel ik zelf niet gelovig ben opgevoed heb ik een zwak voor majoor Bosshardt en het Leger des Heils. Dit komt onder andere door de mooie verhalen van mijn moeder over haar vroegere buurvrouw die als een oma voor haar was en haar leven aan het Leger des Heils heeft gewijd. Als teken van liefde voor haar, ben ik naar deze ‘tante Kaatje’ vernoemd.

Bron: bijdrage tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht 31 maart - 7 oktober 2012

Alle rechten voorbehouden