Majoor Bosshardt: volledig zichzelf in roeping

De auteur spreekt talloze lovende woorden uit over Majoor Bosshardt.

Majoor Bosshardt

Volledig zichzelf in: roeping, in navolging van Christus, geloof, handelend optreden, dagelijks leven, contact met wie dan ook, wie/wat hij/zij is op dat moment, moedig/doortastend, liefdevol, ook weleens “recht voor zijn raap”- eerlijk

Alle rechten voorbehouden