'Ik draag mijn hoedje elke dienst met vreugde'

Hoeden passen in Putten

Brand Overeem, 1996

Alle rechten voorbehouden

Stilte. Sommigen kunnen het erin uithouden, anderen vluchten ervandaan. Stil zijn hoort bij de kerk: stil zitten, niet praten maar ook: alle tijd om te denken, mediteren, lezen en luisteren. God wil stilte gebruiken om onze harten te openen en die vol te maken met zijn woord. Stilte, rust en vrede horen wat mij betreft bij elkaar. Daarbij past ook een hoed. Zo anders dan bij gewone dagen en bezigheden is het is de kerk. Het voelt anders, het klinkt anders, het is een schuilen onder, veilig en vertrouwd. Daarom ben ik blij met mijn hoed en die draag ik elke dienst met vreugde.

Bron: bijdrage aan de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht (2012)

Alle rechten voorbehouden