Onderscheid

Bij de auteur thuis werd duidelijk onderscheid gemaakt tussen haar en haar broers.

Als meisje ging ik op zes a zevenjarige leeftijd bij de gidsen. Mijn broers deden en/of hoefden dat niet. Er werd dus binnen ons gezin duidelijk een onderscheid gemaakt tussen een meisje en een jongen. Ook later merkte ik dat op na het beëindigen van de middelbare school. Ik was heel verbaasd dat er tegen mij gezegd werd: 'Je mag wel gaan werken'. Terwijl er met mijn broer druk gediscussieerd werd welke vervolgopleiding het beste was.
Er werd duidelijk van uitgegaan dat ik zou trouwen en dat een man voor mij zou gaan zorgen. Al met al ben ik alleen en diep geïnspireerd door het geloof.

Bron: bijdrage tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht 31 maart - 7 oktober 2012

Alle rechten voorbehouden