De Kinderbijbel van Cramer-Schaap

Ontwerp omslag kinderboek door Quirina Theodora-Godsgeschenk

Ik ben nu zestig jaar, maar toen ik hier (de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht, 2012, red.) de kinderbijbel van Cramer-Schaap zag staan, was ik weer even zes. De Bijbel stond bij ons thuis in de boekenkast. Mijn moeder las er, toen we klein waren, op zondag wel eens uit voor. Dat verwaterde langzaam, maar toen kon ik zelf al lezen. Ook op de zondagsschool van de (toen nog) Remonstrantse Broederschap werd hij gebruikt. De omslag, de illustraties… Ik ben weer even zes! En voor die elementaire bijbelkennis ben ik nog steeds dankbaar.

Alle rechten voorbehouden