Slechts een handvol naar het avondmaal

Hoedjes

Hoeden passen in Putten

Brand Overeem, 1996

Alle rechten voorbehouden

Mijn ouders waren WH. De 'Bonders' in Elburg vonden zij te zwaar – zij droegen donkere kleren en hoeden. Wij gingen naar het Protestants Militair tehuis in ’t Harde. Diverse richtingen vertegenwoordigden de predikanten daar, de koffie stond op het biljart. Ca. 1975, op bezoek bij mijn Gereformeerde Gemeente-ooms en tantes in Veenendaal, kreeg ik een hoed van mijn tante op! Ik krulde de rand, maar dat was niet eerbiedig maar wulps! Toen ik opstond om aan het avondmaal deel te nemen – op uitnodiging van de dominee – werd ik aan mijn arm terug de bank in getrokken, alleen: mannen zonder zonden! Van de hele kerk gingen er slechts een handvol, in plaats van iedereen!
Anne Mieke Stam (1955)

Bron: bijdrage aan de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht (2012)

Alle rechten voorbehouden