André Witlox

Hedendaagse stappen, in eeuwenoude voetsporen

Op de pelgrimsweg heb ik ervaren hoe rijk onbekommerd wandelen een mens maakt. Ik heb er bevestiging gevonden in de betrekkelijkheid van bezit en status. Het heeft me doen beseffen hoe belangrijk trouwe mensen kunnen zijn en daarin ondervonden hoe ieders God zich uitsluitend als liefde en vriendschap in wederkerigheid tussen mensen kan manifesteren.

Het hier opgegeven telefoonnummer is niet meer door mij in gebruik.

Media