NCVB en feminisme

De auteur is trots op haar moeder die carrière maakte bij de NCVB.

Theelepel met "NCVB" (Nederlandse Christen Vrouwen Bond)

Ik herinner me de vele werkzaamheden van mijn moeder in het bestuur van de NCVB. Als voorzitter kon ze mensen uitnodigen voor thema-avonden die de leden enthousiasmeerden en informeerden over actuele maatschappelijke onderwerpen. Zo is de NCVB een belangrijke organisatie geweest in de ontwikkeling en emancipatie van christelijke vrouwen. Feminisme binnen de gereformeerde kerk kwam daar op gang. Ik ben trots op mijn moeder die daar haar carrière in heeft gemaakt.
Gerdien Griffioen

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden