Mijn 'zaaiende' (schoon)moeder

De studie van de schoonmoeder van de auteur, over vrouwen in het amt, werd niet gehonoreerd tijdens haar leven, maar, zoals ze zelf zei, 'de een zaait, de ander maait...'

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

Mijn “zaaiende” (schoon)moeder! mw. Lucie G.A. Bremmer in de Boom
Zij had hier zelf niet geportretteerd willen worden, maar toch verdient ze “een gezicht”, als voorvechtster in de (vrijgemaakte) gereformeerde kerk voor de vrouw in ’t ambt waar zij graag en vaak over sprak in spreekbeurten. Zij bestudeerde de bijbel en was ervan overtuigd dat vrouwen alle ambten konden bekleden van Godswege. Echter haar studie werd niet gehonoreerd tijdens haar leven († 2006). Zelf zei ze bescheiden: “Ach kind, de één zaait, de ander maait”…! Er komen betere tijden, het begin is er al (in bijv. de Ned.Geref.(Zuster)kerk! Gouden uitspraak van haar (voor mij!): “De muren tussen de kerken reiken niet tot in de hemel…”

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden