De 'kerkgang' moeten doen

De auteur begreep als klein meisje niet waarom haar moeder de kerkgang moest doen na de geboorte van haar broertje. Haar moeder worstelde er zelf ook mee.

Anna te drieën

9 augustus 2012
Bijzonder mooie tentoonstelling. Waar ik aan moest denken, aan mijn moeder die na de geboorte van mijn jongste broer (1954) de zogenaamde “kerkgang” moest doen. Ik begreep er niets van als klein meisje, die was toch schoon? Toen vertelde ze me, ook over haar worsteling met de gewoonten der kerk. Mijn moeder was heel liberaal in denken en doen. Dat heeft ze overgebracht op haar kinderen. Dankbaar!

Alle rechten voorbehouden