Mijn moeder en de lijn van vrouwen

Herinneringen aan en lof voor de actieve en gelovige moeder van de auteur.

Anna te drieën

Herinnering aan mijn moeder, actief bij de vrouwenvereniging op landelijk niveau. Ze stond, leefde en sprak.
Was humanistisch en gelovig, ja een gelovige vrouw. En ze deelde het met anderen. Ik ben trots op haar en op al die andere vrouwen die haar voor gingen en die na haar zullen komen. Ben ik “daarom” zelf werkzaam in de kerk? De lijn van vrouwen, energiek en krachtig!

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden