De liefde bleef bestaan als 'droom'

De auteur over het leven van zijn/haar moeder.

Anna te drieën

Mijn moeder, Johanna Adriane Duindam geb: 1914 - † 1971
Zij was moeder van 2 kinderen toen zij in 1944 weduwe werd. Zij was toen ook in verwachting van een 3de zoon. Gedurende de verdere oorlogsjaren werd zij verliefd op een vriend van haar eerste man, hij hielp haar de moeilijke jaren door. Deze man had ook een gezin, toch werd ik in okt. 1946 geboren uit liefde tussen die twee. Beide waren lid van de kerk. Mijn moeder werd geroyeerd, mijn vader niet. De liefde is blijven bestaan als “droom”. Mijn moeder hertrouwde in 1951 met een “verkeerde” man, heeft voor haar kinderen geleefd en is 1971 met veel verdriet gestorven.

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden