Onzichtbare vrouwen een stem geven

De auteur over Rebekka W.R. Bremmer en Lucie G.A. Bremmer die 'onzichtbare' vrouwen een stem wilden geven.

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

Vrouwen voor het voetlicht halen en 'onzichtbare' vrouwen een stem geven!
Dat doet Rebekka W.R. Bremmer in haar zojuist verschenen (debuut)roman Eb. Indirect is dit een kleine ode aan haar grootmoeder, mw. Lucie G.A. Bremmer-Lindeboom, die op bescheiden wijze zich inzette voor o.m. de stem van de vrouw op de preekstoel! Bijzonder om dit te kunnen opschrijven op de kaart met de afbeelding van Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikante in Nederland! In Eb laat de schrijfster zien hoe tot in de vorige eeuw geloof- en geloofsbeleving alleen door mannen werd uitgeroepen, terwijl vrouwen moesten zwijgen maar toch zoveel te zeggen hadden hierin! Ook grootmoeder Lucie Bremmer-Lindeboom bleef op de achtergrond, maar: zij heeft in haar eigen kring voluit 'gezaaid', het maaien is al ingezet, de oogst volgt zeker!
Mw. Bremmer van Velden

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden