De dominee, een gescheiden vrouw?

De auteur is dominee, vrouw en gescheiden. Dat wekt verwondering -bij mensen die de kerk niet meer kennen.

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

Ontroerend om de verhalen van vrouwen die geloven door de eeuwen heen te lezen. Hun vroomheid en keuzes, de manieren waarop ze hun leven wijdden aan wat ze geloofden, prachtig zichtbaar gemaakt. In de kerk, mijn kerk, is inmiddels de onzichtbaarheid van vrouwen geschiedenis. Als predikant ben ik volledig geaccepteerd. Toch ontmoet ik nog heel vaak, verwondering bij mensen die de kerk niet (meer) van binnen kennen. een vrouw, en jong en gescheiden, kan dat? Ja dus, dat kan.
Rebecca Onderstal, Cothen

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden