Vrouw op de Veluwe

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

In ’78 trouwde ik een vrouw die theologie studeerde in Kampen. Al tijdens haar studie ging zij aan het werk als ziekenhuispastor in Amersfoort. Zij preekte veel en goed. Ademloos werd er geluisterd, je kon een speld horen vallen. In vele kerken op de Veluwe stond zij als eerste vrouwelijke predikant op de kansel, en zij stond haar “mannetje”. Zij hield er altijd rekening mee dat er iemand in protest zou kunnen opstaan, maar zij oogste veelal waardering. Na een dienst belde een man met een ernstige stem, géén kritiek maar: 'u hebt gepreekt als een man' was het grootste compliment wat hij kon geven. 04-06-’94 overleed Froukje Meter-Post onverwachts op 36-jarige leeftijd.

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden