Getroffen door vroeger in de katholieke kerk

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

Getroffen door vroeger in de katholieke kerk. De vrouwen met geld kwamen vooraan te staan als dienende non, de mindere mocht het huishouden doen. Wie bepaalde dat? De oversten: er werd niet geluisterd naar “de Roeping”. De stem van God, die een meisje dat non wilde worden toch gehoord had. Nu nog bij de kerkactie in de Katk.kerk. Jammer want er zijn werkelijk mensen die de stem van God hebben mogen horen.

Bron: bijdrage tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht 31 maart - 7 oktober 2012

Alle rechten voorbehouden