Verandering

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

Van katholiek meisje geboren in een groot rooms gezin ben ik geëvolueerd tot iemand die eerst mens is en dan vrouw. Wars van instituten die mensen in kaders dringen, hun gedachten opdringen en hen persen in keurslijven en dwangbuizen. Van God weten we niets, zelfs niet of deze bestaat. Laten we daarom over God bescheiden zijn en elkaar geen godsbeelden opdringen! Allerlei vrome regels en wetten komen niet van God maar van de mens zelf. In de rooms-katholieke kerk worden vrouwen buitengesloten, maar zeg nou zelf: “wat is een wereld zonder vrouwen?”

Bron: bijdrage tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht 31 maart - 7 oktober 2012

Alle rechten voorbehouden