Inspirerende vrouwen

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

Wat een prachtige tentoonstelling over inspirerende vrouwen in de kerkgeschiedenis. Net als zij mogen ook wij getuigen van God en een leven leiden aan Hem toegewijd. Nog steeds gebeurt dit dag, in dag uit. Eén van die vrouwen is Romkje Fountain-de Graaf. Vroeger was ze secretaresse van Corrie ten Boom en in 1973 was zij een pionier die de zendingsbeweging ‘Jeugd met een Opdracht’ in Nederland opzette. Na veertig jaar een bestuursfunctie te hebben vervuld voor JMEO en door haar enorme inzet is JMEO uitgegroeid tot de grootste zendingsorganisatie in Nederland. Ieder jaar worden honderden mensen getraind en velen reiken uit naar mensen in nood.

Alle rechten voorbehouden