Inspirerende vrouwen

De auteur prijst de tentoonstelling. Graag zou ze de volgende keer meer zien over Romkje Fountain-de Graaf, de oprichter van 'Jeugd met een Opdracht'.

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

Wat een prachtige tentoonstelling over inspirerende vrouwen in de kerkgeschiedenis. Net als zij mogen ook wij getuigen van God en een leven leiden aan Hem toegewijd. Nog steeds gebeurt dit dag, in dag uit. Eén van die vrouwen is Romkje Fountain-de Graaf. Vroeger was ze secretaresse van Corrie ten Boom en in 1973 was zij een pionier die de zendigsbeweging ‘Jeugd met een Opdracht’ in Nederland opzette. Na veertig jaar een bestuursfunctie te hebben vervuld voor JMEO en door haar enorme inzet is JMEO uitgegroeid tot de grootste zendingsorganisatie in Nederland. Ieder jaar worden honderden mensen getraind en velen reiken uit naar mensen in nood. Ik hoop dat zij op de volgende tentoonstelling te zien is.

Bron: bijdrage tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht 31 maart - 7 oktober 2012

Alle rechten voorbehouden