"Kennis"

De auteur is geraakt door de kracht, de getuigenissen en de kennis van het geloof bij de vrouwen op de tentoonstelling.

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

1 juni 2012 “Kennis”
Vooral de kracht, de getuigenissen en de kennis van het geloof valt me op bij de vrouwen. Natuurlijk zouden er nog meer vrouwen in ’t voetlicht moeten, maar daar is de ruimte te klein voor. Doch de generaties kunnen alleen doorgaan met een goed man man aan hun zijde. Ik hoop ook die kracht uit te stralen, getuige te willen zijn en kennis vergaren. Zodat ik dat weer door kan geven aan de volgende generatie. Verder wens ik de (christen)vrouwen veel zegen toe op de plaats die God gesteld heeft.
afz. Minke

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden