Voor God zijn we van waarde

De auteurs loven de tentoonstelling. Zelf zijn ze nog altijd lid van een vrouwenvereniging.

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

13 juni 2012, Met groeten van Ria en Janneke
Prachtige tentoonstelling. Mooi om te zien dat vrouwen in de Bijbel en in de kerk een plaats hebben. Voor God zijn we van waarde. Ook vrouwen hebben een plek in de verkondiging van het Evangelie. Van de vrouwenvereniging ('Bidt en Werkt', Besthuizen) zijn we nog altijd lid en in onze eredienst dragen we nog altijd een hoed.

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden