Verbonden met alle gelovigen

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

Opgegroeid met de bijbel in de Protestantse kerk Nederlands Hervormd. Veel bijbelkennis, maar ook een hang naar het mystieke. Ben erg voor de vrouw in het ambt. Het zijn de vrouwen die het eerst de opstanding van Jezus verkondigden! Ook voor de Oecumene ben ik. Huub Oosterhuis is met zijn liederen de verbindende factor tussen Protestant en Rooms-katholiek. Zelf heb ik tijdens een vakantiereis met de IRO Interkerkelijke organisatie een gedeelte uit Romeinenbrief mogen voorlezen in het kerkje van de Friezen in Rome. Heel erg verbonden gevoeld met alle gelovigen. Mijn kracht krijg ik van God om te leven en van de kleine dingen te genieten. Zijn glimlach over ons leven is mijn wens.
Leida van Drie Vreekamp, 81 jaar

Bron: bijdrage aan de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht (2012)

Alle rechten voorbehouden