Vrouwen uit christelijke vrouwen-organisaties

De auteur miste op de tentoonstelling vrouwen die in de jaren '80/'90 actief waren in christelijke/kerkelijke vrouwenorganisaties.

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

29 sept. 2012
Lopend langs alle moderne vrouwen voorgangsters viel me op dat ik de vrouwen/kerkemancipatiebewegingen uit de jaren ‘80/’90 miste. Cath. Halkens, Sienie Strikwerda en vele anderen, die in chr./kerkelijke, vrouwenorganisaties aktief waren- Vrouw/geloofgroep ‘80/’90. Zij zijn belangrijk geweest voor het denken over de rol van vrouwen in de Bijbel en in het kerkelijk leven. Zo ken ik vele vrouwen die als “leidster” van plaatselijke (kerkelijke) vrouwengroepen vele vrouwenbewustwordings thema’s aangekaart hebben, waar ook meer op het platteland; in zaaltjes en consistories. Hulde ook aan deze vrouwen!
Overigens, mooie tentoonstelling.
M. Vroon

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden