Vrouwen uit christelijke vrouwen-organisaties

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

Lopend langs alle moderne vrouwen voorgangsters viel me op dat ik de vrouwen/kerkemancipatiebewegingen uit de jaren ‘80/’90 miste. Catharina Halkens, Sienie Strikwerda en vele anderen, die in christelijke/kerkelijke, vrouwenorganisaties aktief waren- Vrouw/geloofgroep ‘80/’90. Zij zijn belangrijk geweest voor het denken over de rol van vrouwen in de Bijbel en in het kerkelijk leven. Zo ken ik vele vrouwen die als 'leidster' van plaatselijke (kerkelijke) vrouwengroepen vele vrouwenbewustwordings thema’s aangekaart hebben, waar ook meer op het platteland; in zaaltjes en consistories. Hulde ook aan deze vrouwen!
29 september 2012

Bron: bijdrage aan de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht (2012)

Alle rechten voorbehouden