Mannen en vrouwen gelijk geschapen

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

Mijn moeder heeft ons dochters, Toos en Willemien, altijd voorgehouden en voorgeleefd en voorgestudeerd dat vrouwen in de kerk gelijk geschapen zijn als mannen met talenten en gebreken. Ze heeft zich groot gemaakt voor vrouwenkiesrecht in de Geref. Kerk Vrijgemaakt en voor de vrouw in het ambt. Ze was zeer blij toen ik ouderling werd in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Groningen, de tweede vrouwelijke ouderling. Ze heeft ons altijd veel verteld over het feminisme in kerk en wereld, ook onder invloed van haar moeder Anthonia Margaretha Lindeboom-de Jong. Onze grootmoeder schreef ook 'kerkzondagschoolboekjes'. Ik was dan ook heel trots dat deze beide vrouwen afgebeeld werden in het beeldboek De Gereformeerden.

 

Alle rechten voorbehouden