De vrouwenvereniging

Vaandel van Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad, afdeling meisjes, Utrecht

Bij het zien van de vaandels dacht ik aan de vrouwenvereniging ‘Dient elkander door liefde’, die in 1866 werd opgericht als onderdeel van de ver. tot Evangelisatie te Hoorn. Ik mocht daar jaren secretaresse en presidente (!) van zijn. In 2000 hebben wij de vereniging opgeheven. Nu nog wel eens spijt van dat ik er niet nog meer energie in heb gestoken om het voort te laten bestaan. Van onderlinge grote waarde, ook voor de Gemeenschap er omheen! Nu gaandeweg de leden overlijden is er toch nog veel onderling contact.

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden