Voor God is er geen strijd tussen de seksen

De auteur leerde in haar jeugd dat de vrouw moest zwijgen, maar van Jezus leerde zij iets anders.

Vrouw in de H.H. Petrus-en-Pauluskerk te Aalsmeer

Opgegroeid in een zeer orthodox gereformeerd gezin werd mij geleerd dat de vrouw moest zwijgen. Gelukkig leerde Jezus mij dat man en vrouw gelijk zijn, samen weerspiegel je God. Ik ben evangelische theologie gaan studeren en ben afgestudeerd als voorganger. In het dagelijks leven ben ik docent levensbeschouwing en preek ik af te toe hier en daar. Heerlijk om te merken dat ik nu in een gemeente zit waar vrouwen gelijk(waardig) zijn aan mannen. Voor God zijn beiden even waardevol.

Bron: bijdrage tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht 31 maart - 7 oktober 2012

Alle rechten voorbehouden