Grand-Champ

De auteurs misten een verhaal over Grand-Champ op de tentoonstelling, die zij verder prijzen en zien als mogelijke inspiratie voor de orthodoxe en katholieke kerk.

Grand-Champ
Ik mis hier het verhaal over het kloosterleven in Grand-Champ. Vanuit het Protestantisme is dit een interessant klooster, met een oecumenische roeping. Er zijn meerdere Nederlandse zusters, te zien in een uitzending van Kruispunt (RKK). In dit klooster zijn meerdere Nederlandse zusters. Deze tentoonstelling is mooi van opzet. Het is misschien een inspiratie om ook in orthodoxe kerk en katholieke kerk de vrouw haar plaats te geven.
Conny en Sr. Janny

Bijdrage naar aanleiding van de tentoostelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden