Voedselbank nieuwe stijl

Een van de oprichters aan het woord

Graas (1939) is gezondheidsjurist in ruste, nu ja in ruste, hij is met pensioen, maar nog net zo druk als iemand die fulltime werkt. Graas zet al jarenlang zijn expertise in als vrijwilliger bij de rechtswinkel in Zeist. Op maandagmiddagen en donderdagavonden verleent hij eerstelijns rechtshulp aan inwoners van de gemeente Zeist. Door dit werk kwam hij in contact met een van de vier wijkinloophuizen van Stichting Kerk en Samenleving. Graas: “Dit huis is er voor mensen die er niet toe doen. Ik werd gevraagd om bestuurslid te worden van het inloophuis.”

Graas

Voedselbank nieuwe stijl
Sindsdien is Graas regelmatig te vinden in het inloophuis. Zo was hij mede betrokken bij het zgn. brood op de plank-idee, waarbij gezinnen geld kregen om de noodzakelijke boodschappen te kunnen doen. Niet alleen dat aspect was van belang maar meer nog dat er ruimte was om de bezoekers aandacht te geven met een goed gesprek of advies. Graas: “op den duur dachten we, dit is geen duurzaam model, we moeten dit anders aanpakken. Daarom richtten we zeven jaar geleden een voedselbank nieuwe stijl op. Wat was hier nieuw aan? De voedselbankbezoeker is niet zielig maar heeft een of misschien wel meer problemen. Wil hij wekelijks een pakket halen, dan moet hij bereid zijn om zijn probleem aan te pakken met hulp van een deskundige hulpverlener met wie hij als het ware een contract sluit.”

Digitale overheid
De voedselbank heeft een kring van hulpverleners die binnen hun baan tijd vrijmaken om als maatje op te treden voor de voedselbankbezoekers. De voedselbankbezoeker wordt letterlijk aan de hand genomen. Samen onderzoeken de koppels hoe het komt dat ze de voedselbank nodig hebben en welke hulp ze kunnen gebruiken. Van de 900 gezinnen die de afgelopen zeven jaar voedselbankhulp nodig hadden zijn er nog 150 over. Een bijkomend probleem van de laatste jaren is dat de overheid en menig andere instantie het digitale kanaal als enige contactmogelijkheid aanbiedt. “Dat er fysiek contact is tussen de hulpverlener en de voedselbankbezoeker is daarom heel belangrijk. Voor mensen zonder computer, een taalachterstand of kennis over de mogelijkheden is de digitale overheid rampzalig!”

Heinz
Bij de start van de voedselbank heeft Graas contact opgenomen met Heinz, gevestigd in Zeist. Heinz leende twee medewerkers uit die Graas en zijn partners hebben geholpen om de logistieke organisatie professioneel op te zetten en twee vrijwilligers voor het verzamelen van voedsel te trainen. Met succes, want er is geen gebrek aan voedsel bij de voedselbank. Alles is gratis verkregen en sinds kort is de voedselbank gecertificeerd in overeenstemming met de normen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Alle medewerkers van de voedselbank zijn vrijwilliger, niemand wordt betaald of hij nu 2 uur of 30 uur in de week werkt.
In juli 2014 draagt Graas de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering over, maar blijft contactpersoon van de voedselbank voor de hulpverleners.

Bezield verband
“Als dank voor mijn inzet voor een organisatie voor zorg en wonen kreeg ik een beeldje, gemaakt door de Utrechtse beeldhouwer Peter van Aarnhem; twee figuren die elkaar vasthouden. Dat beeldje symboliseert voor mij de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener in optima forma: een bezield verband waarbij niet zichtbaar is wie de hulpvrager en wie de hulpverlener is.”

Om de persoonlijke verhalen nog dichterbij te brengen krijg je in de tentoonstelling over naastenliefde de mogelijkheid om op zaal in gesprek te gaan met Graas. Hier vind je meer informatie:

De oproep
De levende objecten.

Alle rechten voorbehouden