Organisatie

Oranje Fonds

Hoofdpartner

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden we € 30 miljoen aan onze doelstelling waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen in ruim 7000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.


Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.

Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen. We willen:
•ontwikkeling en vernieuwing op ons werkterrein mogelijk maken;
•uitvoerend werk op gang helpen of op een hoger plan brengen;
•voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Meer dan geld
Vanuit onze expertise zorgen we er steeds vaker voor dat projecten niet alleen geld krijgen, maar ook kennis kunnen opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken. Soms signaleren we een bepaald aandachtsgebied binnen ons werkterrein. Dan kunnen we een speciaal budget instellen en een coördinator aanstellen die organisaties helpt nieuwe projecten te implementeren. Daarnaast initiëren we eigen campagnes, projecten en bijeenkomsten.

Investeren in een sociale samenleving
Het Oranje Fonds is een onafhankelijk fonds dat geen geld van de overheid ontvangt. Ons geld komt van de Nationale Postcode Loterij, van De Lotto en uit giften en legaten. Daarnaast werken we steeds meer samen met andere partijen in de samenleving zoals particulieren, overheden en het bedrijfsleven. We zijn een goede partij voor iedereen die wil investeren in de sociale kant van de samenleving, vanwege onze jarenlange ervaring en solide, transparante financiële bedrijfsvoering. Ons streven is om steeds meer geld duurzaam te investeren in de sociale sector.
Bekijk het Investeren in een sociale samenleving Meerjarenbeleidsplan 2012-2015.