8 december - Wereldziekendag

Paus: 'Wij dragen Gods glimlach naar de zieken'

In zijn boodschap voor Wereldziekendag benadrukt paus Franciscus de belangrijke rol van hoop, zowel voor de mensen die lijden aan een ziekte, als voor hun zorgverleners.

Tederheid
"Als wij met tederheid samenkomen met hen die zorg behoeven, dragen wij de hoop en glimlach van God, in tegenstelling tot de wereld", schrijft de paus in de gisteren vrijgegeven boodschap.

'Iedere beproeving het hoofd bieden'
Door Jezus' lijden, dood en verrijzenis "worden wij in deze wereld voor het mysterie geplaatst van Gods liefde voor ons, die ons vervult van hoop en moed; hoop, omdat in het ontwerp van Gods liefde zelfs de nacht van lijden zich opent naar het licht van Pasen; en moed om, verenigd met Hem en in zijn gezelschap, iedere beproeving het hoofd te bieden".

'Het negatieve kan positief worden'
Doordat Hij mens werd en het menselijk lijden op zich nam, veranderde en hervormde Jezus onze ervaring van pijn, aldus de paus. Lijden en dood "hebben niet langer het laatste woord", maar verenigd met Christus "kan het negatieve positief worden".

'Onze levens geven'
Jezus, sprak Franciscus, "is de weg, en met zijn Geest kunnen wij Hem volgen. Zoals de Vader zijn Zoon gaf uit liefde, en de Zoon zichzelf gaf uit dezelfde liefde, zo kunnen ook wij de anderen liefhebben zoals God ons heeft liefgehad, en onze levens geven voor onze broeders".
Bron: Katholiek Nieuwsblad/CNA

Alle rechten voorbehouden