Object

Portret van een vrouw als Elisabeth van Hongarije

Elisabeth van Hongarije begeleidt naar zieken naar een paleis

Christiaen van Couwenbergh, 1640
Utrecht, Museum Catharijneconvent, RMCC s9


Elisabeth van Hongarije, dochter van de koning van Hongarije en getrouwd met de markgraaf van Thüringen, laat bij haar kasteel een ziekenhuis bouwen. Na de dood van haar man treedt zij in in de orde der tertiaressen der clarissen. In 1235, vier jaar na haar dood, wordt zij heilig verklaard vanwege haar levenswandel en naastenliefde.

Elisabeth leidt de zieke binnen in een paleis, waar deze wordt opgewacht door de engel der geneeskunst, Rafaël. Gezien het portretkarakter van de voorstelling is het waarschijnlijk dat een Delftse vrouw zich als Elisabeth heeft laten afbeelden. Deze kan dan zeer goed een van de begijnen zijn die op het begijnhof in Delft de leefregel van de tertiaressen volgen.

Alle rechten voorbehouden