Object

Elisabeth van Thüringen geeft een brood aan een arme man

Patrones van vele vormen van liefdadigheid

Liefdadigheid? Actie!

Elisabeth van Thüringen geeft brood aan een arme man

Elisabeth van Thuringen geeft brood aan een arme
Deze albasten verbeelding in hoog-relief stamt uit de tweede helft van de zestiende eeuw en is vervaardigd in Mechelen. Het geheel meet 15.5 bij 15.5 cm en is bedekt met mat-verguld papier op hout. Elisabeth van Thuringen draagt in haar linkerhand een boek en met haar rechter geeft zij een brood aan een sterk verkleinde bedelaar. Elisabeth draagt een kroon met puntjes. Dit paneel is waarschijnlijk bedoeld voor de persoonlijke devotie van een bewonderaar /-ster van de koningsdochter, die haar korte leven in dienst stelde van de armen en zieken. Zie ook de beschrijving van het beeld 'Elisabeth van Hongarije'.

Persoonlijke devotie en liefdadigheid
Misschien zal de heilige Elisabeth zich gevleid voelen door de persoonlijke devotie, maar zij zal de eigenaar/-es van het paneel vooral aansporen tot actie over te gaan. Een voorbeeld om ook vandaag de dag te volgen: een feeling ontwikkelen voor de persoonlijke noden van de mensen in de directe omgeving, je inzetten voor de hulpbehoevenden. Vrijwilligers voor 'tafeltje dekje', voor de lijst met chauffeurs van de buurtbus.
Het lijkt of de politiek in de toekomst rekent op meer onderlinge hulpverlening: bezuinigingen, meer verantwoordelijkheden voor de gemeenten.
Buurthulpen bieden huishoudelijke hulp en persoonlijke ondersteuning, buurthulp als kleinschalige dienstverlening door en voor de bewoners van een wijk. Hoe is het gesteld met het zelf-organiserend vermogen van een wijk? Is de basis, een groeiende onderlinge betrokkenheid, in voldoende mate aanwezig?
'Zelf-organiserend vermogen' komt niet vanzelf. Ligt de start en de afstemming van vraag en aanbod bij een professional van de gemeente, worden de buurtbewoners lid van een zorg-cooperatie? Een grootschalig project, zoals het opschonen van het woningenbestand in verband met zorg aan huis (overleg vereist tussen de gemeente, woningbouwverenigingen en zorginstellingen), dient afgestemd te worden op kleinschalige initiatieven zoals het bieden van huishoudelijke hulp. Ook een marathon begint met de eerste stappen.

Alle rechten voorbehouden

Media