De moderne regent

Door Mary Hallebeek, regent van ORKA

Ik ben nu tien jaar regent. Zo heet dat als je bestuurder bent van een oude instelling gericht op het lenigen van nood onder armen, zieken of ouderen. ´Regentesk´ is afgeleid van het woord regent en heeft een negatieve betekenis: elitair, patriarchaal. Een ouderwetse regent stelt zich boven het ‘gewone volk’ en neemt een ander de maat.

gevelsteen ORKA

Foto: Mary Hallebeek

Alle rechten voorbehouden

Zo zal het vroeger inderdaad zijn gegaan. Met de pet in de hand moest de behoeftige zijn verzoek indienen bij de heren regenten en wilde hij of zij in aanmerking komen voor een paar klompen, brood of een hemd dan werden er kritische vragen gesteld. Ging je wel naar de kerk en was je wel van een nette levenswandel? Op de gevel van ons pand in de Mariahoek, waar eens het weeshuis en het Oud Mannen- en Vrouwenhuis was gevestigd van de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA), staat het verwoord:

De ouderloose jeugdt
Vint hier haar kost en kleeren
En leert door waere deugdt
Godt en regenten eeren.

Het kriebelt altijd een beetje als ik dat lees. Ga mij alsjeblieft niet eren! Liever ben ik een dienende regent. De opdracht van onze stichting is om nood te verlichten, in het bijzonder onder de mensen binnen onze kerk, de Oudkatholieke Kerk. Maar daarnaast willen we er zijn voor zieken, ouderen en jongeren in Utrecht en omgeving die met een (financieel) steuntje uit de problemen blijven of komen.

Om dat werk vorm te geven is er tegenwoordig geen brooduitdeling meer, en geen weeshuis of oude mannen- en vrouwenhuis. In plaats daarvan dragen we structureel bij aan andere instellingen zoals de hospices, tehuizen voor jongeren, kinderkampen of de voedselbank. En daarnaast behandelen we elke maand de individuele verzoeken die bij ons binnen komen. Want door ziekte, scheiding of werkloosheid kunnen mensen, ondanks alle voorzieningen, tussen de wal en het schip vallen. De vraag of iemand wel ter kerke gaat wordt allang niet meer gesteld. Het gaat ook niet om de schuldvraag. We kunnen allemaal slachtoffer worden van omstandigheden. Het gaat erom: als wij niet helpen, wie doet dat dan wel?

Regent zijn nu is gewoon bestuurswerk: financieel beheer, onderhoud gebouwen, een secretariaat voeren, overleggen. Veel werk, gedaan naast een volle baan en om niet. Het is ook bijzonder werk. Wat ooit eeuwen geleden is gestart, wordt je als eervolle verplichting toevertrouwd. De beloning voor jezelf is de voldoening die je voelt als anderen een last van de schouders valt, weer perspectief hebben en opgelucht verder kunnen.

Mary Hallebeek
Secretaris ORKA

Meer informatie over ORKA vind je in de Stadswandeling

Alle rechten voorbehouden

Media