Begraven

Onderdeel van: Rituelen & gebruiken

Vanuit het eigen huis of het uitvaartcentrum brengt de familie de kist naar de kerk. De voorganger komt de stoet bij binnenkomst tegemoet. De eucharistieviering herinnert aan de opstanding van Jezus: de dood is niet het einde. De absoute beëindigt de uitvaartmis.

Bij dit ritueel wordt de kist besprenkeld met wijwater en bewierookt door de priester. De overledene is met het hoofd naar het altaar gericht. Daarna begint de tocht naar de begraafplaats, waar de kist in stilte ter aarde wordt besteld.