Levenskunst in optima forma

Om voor je naaste te kunnen zorgen, zul je eerst voor jezelf moeten zorgen. Dit verhaal is geschreven op de Verhalenzolder van de tentoonstelling 'Ik geef om jou!'.

Scan06

Om voor je naaste te kunnen zorgen, er te kunnen zijn, zul je eerst voor jezelf moeten zorgen: ruimte geven aan je gedachten, gevoelens, grenzen stellen. Het 2e gebod vormgeven: ‘als jezelf’ en zo in staat zijn het 1e gebod ‘God boven alles’ na te volgen. Levenskunst in optima forma, zoals bedoeld: vanuit Christus als centrum.

Alle rechten voorbehouden