Een klein steentje bijdragen

Een klein steentje bijdragen aan een menswaardiger bestaan van mensen in de knel. Dit verhaal is geschreven op de Verhalenzolder van de tentoonstelling 'Ik geef om jou!'.

Scan08

De naaste kom ik tegen in mensen die mijn pad kruisen: Nederlanders en mensen uit andere culturen die hulp nodig hebben. Een klein steentje bijdragen aan een menswaardiger bestaan van mensen in de knel.
Cherry

Alle rechten voorbehouden