Kwetsbare ouderen

Tijd maken om iets voor de ander te doen is volgens de auteur heel waardevol. Dit verhaal is geschreven op de Verhalenzolder van de tentoonstelling 'Ik geef om jou!'.

Scan19

Wat jammer dat er in deze tijd de mensen zo weinig voor elkaar over hebben. Soms kan je met alleen maar luisteren veel voor een ander doen. Er tijd voor maken is zo waardevol. Ik doe al jaren veel voor de kwetsbare ouderen en dat doet goed. Zelf heb ik veel meegemaakt en dit er zijn voor de ouderen doet mij zeer goed en houdt mijn leven stabiel.
Ans

Alle rechten voorbehouden