Microkredieten

De auteur verstrekt microkredieten aan vrouwen in Azië. Dit verhaal is geschreven op de verhalenzolder van de tentoonstelling 'Ik geef om jou!'.

scan37

Ik doe mee aan het verstrekken van microkredieten voor vrouwen in Azië die zo voor een inkomen kunnen zorgen voor haar en voor haar kinderen.
Het geld komt in delen terug en wordt door mij herbesteed aan een krediet.

Fenny

Alle rechten voorbehouden