"Zij hebben mij tot een betere persoon gemaakt."

De auteur doet veel vrijwilligerswerk en vindt dat de hulp die hij/zij gaf uiteindelijk wederzijds is geweest. Dit verhaal is geschreven op de Verhalenzolder van de tentoonstelling 'Ik geef om jou!'.

Scan09

Elke zaterdagavond doe ik activiteiten met mensen met een verstandelijke beperking. Als stage werk ik bij een dagopvang voor dak- en thuislozen.
Toch denk ik dat al deze mensen mij veel meer hebben geholpen en geleerd dan dat ik hen help.
Zij hebben mij tot een betere persoon gemaakt.

Alle rechten voorbehouden