Een warme maaltijd voor daklozen

Scan12

De gemeenschap van St. Egidius doet veel voor dak- en thuislozen.
Dit verhaal is geschreven op de Verhalenzolder van de tentoonstelling 'Ik geef om jou!'.

Vanuit de gemeenschap van St. Egidius in Apeldoorn koken 9 mensen een warme maaltijd eens per week voor 30 daklozen. Wij hebben een kledingbank waar mensen gratis eens in de maand kleding mogen halen.
Eens per maand kook ik voor 50 ouderen een warme maaltijd. Jongere daklozen koken eens in de maand voor hen zelf een warme maaltijd. Met Kerstmis is er voor hen een groot kerstpakket.
Een dakloze gaat een reis naar Lourdes maken.

Alle rechten voorbehouden