"Ik geef om jou Man van smarten"

Een gedicht. Deze tekst is opgeschreven op de Verhalenzolder van de tentoonstelling 'Ik geef om jou!'.

Scan18

Ik geef om jou Man van smarten
Staande in Uw eigen graf
Staat gij daar oh man van smarten
Ik kijk U nu beschouwend aan
Sprakeloos verlamd gedachten

Droevig toont gij mij het kruis
Gesels die uw huid verkrachten
Omringt door hen in zichtbaar leed
Betraande ogen zuiver harten

Engelen dragen U naar huis
Overwinning van het Kwaad
Wordt verheven naar omhoog
Bij de Vader bent U thuis

Kom oh geest vervul mijn hart
Als ik lijden moet en sterven
Geef ook mij kracht in smart
Daar ik liefde kan beërven

Alle rechten voorbehouden