Organisatie

Fonds CultuurParticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.

Aandachtsgebieden van het fonds zijn amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Zowel binnen de subsidieregelingen als de initiatieven die het fonds zelf ontplooit, zoals debatten en bijeenkomsten, zijn deze aandachtsgebieden leidend.

Doelstellingen
Om de missie van het fonds zo goed mogelijk te volbrengen, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

Meer mensen die meedoen;

Betere faciliteiten. Denk aan begeleiding, scholing, presentatiemogelijkheden, samenwerking met professionals.