Organisatie

Stichting DOEN

Stichting DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. DOEN stimuleert mensen en bedrijven die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, culturele en sociale vernieuwing. DOEN gaat op zoek naar deze voorlopers, ondersteunt en inspireert ze en verbindt ze met elkaar.


Stichting DOEN is het fonds van de drie goededoelenloterijen: de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. Als aanjager van mensen en organisaties die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, culturele en sociale vernieuwing draagt Stichting DOEN bij aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. DOEN gaat op zoek naar deze voorlopers, ondersteunt en inspireert ze en brengt ze met elkaar in contact.

Jaarlijks ondersteunt Stichting DOEN meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties, leningen en garanties. Kenmerkend voor deze initiatieven is de ondernemende aanpak: het gaat om mensen, organisaties en bedrijven die risico’s durven nemen, creatief en innovatief zijn en daardoor effectief bijdragen aan een betere en schonere wereld.

DOEN ondersteunt initiatieven op het gebied van Klimaatverandering, Cultuur & Cohesie en Nieuwe Economie.