"Maria vereren was toch een beetje een achterlijke gewoonte"

Transcriptie:

Ik ben van protestantse huize. Eeh mijn vader was zelfs predikant en…. Nou ja bij de protestanten speelt Maria natuurlijk geen enkele rol en…. Ik heb dat altijd wel een beetje eigenaardig gevonden dat eeh bij mij thuis eeh over Maria in de katholieke kerk heel afhoudend altijd werd gedaan. Dat was iets eigenlijk iets minderwaardigs, iets... iets… doms! Dat hing erom heen. Jezus en God en de Heilige Geest, daar ging het om en Maria... nou dat was toch een beetje achterlijke eigenlijk eeh gewoonte om die eeh te vereren. Nou dat heb ik altijd héél eigenaardig gevonden… ehm maar in de katholieke kerk eeh daar kan ik eeh ook nooit echt mee want Maria was dan wel heel belangrijk maar wel alleen als moeder van Jezus…

En het lijkt er dan op dat de vrouwelijkheid eeh hoog in het vaandel staat, de zorg voor het kind maar in de katholieke kerk heeft de vrouw dan geen plaats, geen eeh… mag geen priester zijn, mag geen bisschop worden, dus daar is het dan ook niet in evenwicht gekomen. Ik kom er zelf ook niet uit! Wat ik met Maria moet (lacht). Ik heb nu een man die Maria heet en dat is eeh zo heeft het lot zich dan gevoegd, dat ik dan mijn eigen Maria heb en zo zijn dan de mannelijkheid en de vrouwelijkheid op een eigenaardige manier weer bij elkaar gedraaid (lacht).

Alle rechten voorbehouden