Object

Christus in de hof van Getsemane

Christus in de hof van Getsemane


Christus in de hof van Getsemane
Noord-Nederland, ca. 1490
Collectie Museum Catharijneconvent

In het midden van dit levendige reliëf is een licht gebogen Christus afgebeeld, die al biddend zijn gezicht smartelijk vertrekt. Links slapen de apostelen Jacobus en Johannes. De jeugdige Johannes ligt op de voorgrond en houdt in zijn linkerhand een buidelboek geklemd.

Rechts kijkt de apostel Petrus klaarwakker op naar Christus. Hij wijst op zijn borst die hij heeft ontbloot door zijn gewaad open te trekken. Dit is niet de gebruikelijke iconografie: ook Petrus wordt doorgaans slapend afgebeeld. Waarschijnlijk is de scène ontleend aan apocriefe geschriften of passiespelen. Of misschien heeft de beeldsnijder de grootspraak van Petrus willen verbeelden, namelijk dat hij Christus niet zou verloochenen (Matteüs 26, Marcus 14).

Dit eikenhouten hoogreliëf is een fragment van een retabel gewijd aan het lijden van Christus. De figuren zijn afgebeeld op een afgeronde grond, die bewerkt is met ‘Tremolierung’. Hierdoor lijkt het net echte ruwe aarde.
Verschillende kunsthistorici hebben het retabelfragment in de Noordelijke Nederlanden gelokaliseerd. Mogelijk is het afkomstig uit de Sint-Martinuskerk te Maartensdijk. Daar zou het achter op een altaar hebben gestaan.

Alle rechten voorbehouden