Een bovennatuurlijk gevoel

Once when I was young (6) I was playing around with my brothers with a pillow fight. As i turned around something pulled strongly on the blanked I was sitting on. It caught my attention so I looked under the bed. Surprise, surprise. Nothing was there. It took a second and I realized it had to be paranormal. I screamed, my parents ran up stairs and prayed for me. After that I dared to step off my bed. As I read it, it actually may be two miracles.

Ik was jong (6) en speelde met mijn broers. Toen ik me omdraaide, voelde ik iets hard  trekken aan de deken waar ik op zat. Het trok mijn aandacht en ik keek onder het bed. Verrassing, daar was niets. Het duurde even voor ik me besefte dat het iets bovennatuurlijks moest zijn geweest. Ik gilde, mijn ouders kwamen naar boven en baden voor mij. Daarna durfde ik van het bed te stappen. Nu ik het lees, waren het misschien wel twee wonderen.

Alle rechten voorbehouden