Tentoonstelling Maria (2017)

Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus, is een fascinerende vrouw. Door de eeuwen heen geschilderd op prachtige schilderijen en gebeeldhouwd door de beroemdste beeldhouwers. Weggemoffeld en aanbeden, verheven en ontkend. Een idool waar je niet omheen kunt, wat voor achtergrond je ook hebt. Van 10 februari t/m 20 augustus 2017 straalt Maria in Museum Catharijneconvent. Voor het eerst in Nederland wordt er zo’n grote tentoonstelling aan Maria gewijd waarbij haar complete levensverhaal aan bod komt, van oermoeder tot hemelse koningin.

Maria als inspiratiebron
Maria is een reis langs zeven thema’s: Oermoeders en godinnen, Oost en West, Het leven van Maria, Devotie, Processies en bedevaarten, Maria in de hedendaagse kunst en Moeders in andere religies. De tentoonstelling belicht Maria vanuit verschillende culturele en religieuze perspectieven. Rode draad is haar veelbewogen leven verbeeld door beroemde kunstenaars als Joos van Cleve, Rubens, Rembrandt, Jan Toorop en Bill Viola. De vertellingen, legendes en volksverhalen over Maria vormen een inspiratiebron voor kunstenaars door de eeuwen heen, van de tijd van het vroege christendom tot het heden.

Maria: mondiaal symbool
De meest afgebeelde vrouw ter wereld is een fenomeen met vele betekenissen. Mens, mythe, moeder. Voor sommigen is Maria een symbool, voor anderen een vrouw van vlees en bloed. Ontmoet Maria in al haar – wereldwijde - verschijningsvormen. Vanaf de conceptie tot aan haar tenhemelopneming is ze in uitingen van kunst te volgen, met werken uit onder andere de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museum Boijmans Van Beuningen, het Van Gogh Museum, het Mauritshuis en natuurlijk uit Museum Catharijneconvent zelf.

Grootste tentoonstelling uit de geschiedenis
Maria is de grootste tentoonstelling uit de geschiedenis van het museum. Het toonaangevende bureau Kossmann.dejong staat garant voor het ontwerp. Licht- en geluidseffecten prikkelen de zintuigen in een sfeervolle reis door de kloostergangen van het museum. Bij de tentoonstelling komt een uitgebreid randprogramma, met lezingen, Mariamindfulness, wandelingen, en lazy Sundays met Mariacocktails. Voor wie meer over Maria wil lezen, verschijnt het boek Geen dag zonder Maria, met voor elke kalenderdag weetjes, cartoons, recepten en gedichten.

Alle rechten voorbehouden